Yapı Denetim Firmalarının Görevleri Nelerdir ve Nasıl Çalışırlar?

Geçmiş felaketlerden ve can kayıplarından sonra, günümüzde özellikle yoğun bir şekilde İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen kentsel dönüşümün yapı taşlarından biri olan yapı denetimi hakkında sizleri bilgilendireceğiz. İnşaat sektörünün en önemli yapı taşlarından biri haline gelen yapı denetim firmaları hakkında bilgi verdiğimiz bu makalemizde önce yapı denetimin ne olduğuna ilişkin bilgi paylaşımı yapacak, ardından yapı denetim firmalarının görev ve sorumluluklarını inceleyeceğiz.

Neden Yapı Denetim?

Yapı denetim günümüzde son derece önemli bir konu olarak gündeme gelmektedir. Geçmiş yıllarda doğal afetlerden kaynaklı olarak hasar gören, yıkılan, can ve mal kayıplarına neden olan binaların denetimden uzak bir şekilde yapılması nedeniyle yaşanan sıkıntılar günümüzde yapı denetim ile son buluyor. Eskiden yaşanan kayıpların modern çağda da yaşanmaması için yapılması gerekli olan bu uygulama ile inşaat yapılan binalar değerlendirilerek sağlamlığı ve dayanıklılığı istanbul yapı denetim firması tarafından ölçülüyor.

Kısacası yapı denetim binaların doğal afetlere olan dayanıklılığını ölçme işlemi olarak açıklanabilir.

Yapı Denetim Kimler Tarafından Yapılmaktadır?

Son derece önemli bir konu olan yapı denetim, yapı denetim firmaları tarafından yapılan bir hizmettir ve denetçi firmalar son derece deneyimli ve uzman olan mühendislerden oluşmaktadır. Yalnızca inşaat mühendisleri değil, elektrik elektronik mühendisinden makine mühendisine kadar pek çok deneyimli kişiler çalışmaktadır.

Yapı Denetim Firmalarının Görevleri Nelerdir?

Deneyimli ve uzman kişilerden oluşan yapı denetim firmalarının görevlerine bakacak olursak pek çok sorumluluklarının olduğunu görmekteyiz. Yapılan değerlendirmeleri adım adım inceleyelim:

● Plan Ve Projelerin İncelenip Onaylanması

Proje denetçileri tarafından hazırlanan projeler Yapı Denetim Kuruluşlarına teslim edilir ve burada projeler yürürlükteki yönetmelik ve şartnamelere uygun biçimde kontrol edilir. Şayet projede bir eksiklik veya hata varsa proje sahibi bilgilendirilerek projenin düzeltilmesi sağlanır. Proje kontrol edilerek uygun olduğuna karar verildikten sonra denetçi mimar ve mühendisler tarafından onaylanır.

● Ruhsat Dosyasının Hazırlanması

Yukarıda bahsettiğimiz projeye ek olarak ruhsat dosyasının hazırlanması gerekmektedir. Hazırlanan ruhsat dosyası ile birlikte binanın ruhsatı için başvuruda bulunulur.

● Demir Deneyleri

İnşaat alanında kullanılacak olan demirler incelenerek deneylere tabi tutulur. Şayet yeterince sağlam olduğu görülürse inşaatlarda kullanılabilir. Demirlerin sağlamlığı inşaatın sağlamlığını direkt olarak etkilemektedir.

● Binanın Aplike Edilmesi

İnşaatın temel safhasında binanın yerleşim özelliği incelenir ve denetlenen yerleşim resmi aplikasyona tabi tutulur.

● İdare Onayı

Aplikasyondan sonra bina resmi olarak onaylanır ve beton döküm izni çıkarılır. Beton döküm izni çıkmadan binanın temeli başlatılamaz.

● Kalıp Ve Demir Kontrolü

Projede kullanılacak olan kalıp denetlenerek projeye uygun olup olmadığına karar verilir. Şayet proje ile uygun olmayan kısımları düzeltilir projede kullanılacak olan demirler de kontrol edilir.

● Beton Dökümü

Kalıp ve demir kontrolünün ardından beton dökümü gerçekleştirilir. Beton döküm işlemi gerçekleşene kadar gerekli olan tüm aşamaların kontrol edilmiş olması gerekmektedir.

● Duvarların Kontrolü

Duvarların örülmesinde de belirli standart ve yönetmeliklere uyulması gerekmektedir. Yönetmelik ve standartlara uygun olan duvarlar örülebilir. Binanın yüksekliğine ve amacına uygun şekilde duvarların örülmesi gerekmektedir ve kontroller bu esaslara göre yapılır.

● Elektrik Ve Sıhhi Tesisat Kontrolü

Binanın bütün kısımlarında olduğu gibi tesisat aşamasında da son derece hassas kontroller yapılmaktadır. Elektrik ve sıhhi tesisatta kullanılacak olan malzemeler ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Bütün bu malzemeler de standartlara uygunlukları bakımından özenle değerlendirilir.